Lokalny serwis Huta Polańska

Słowniczek ubezpieczeń – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Wielu z nas nie odróżnia pojęć odszkodowania oraz zadośćuczynienia, a nie są to wobec prawa zgodne pojęcia. Odszkodowania powypadkowe podług polskiego prawa cywilnego to świadczenia mające na celu wyrównanie szkody materialnej, jednak zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę straty niemajątkowej tzw. krzywdy. Należałoby jeszcze nadmienić, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o charakterze jednorazowym, pieniężnym, fakultatywnym oraz osobistym. Prawo cywilne mówi, że poszkodowany ma szansę ubiegania się o zadośćuczynienie od dotychczasowego uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, które powstały na skutek czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią. Nie występuje jednak konieczność, aby uszczerbek na zdrowiu był trwały. Może to mieć przecież wielki wpływ na wartość tego zadośćuczynienia, w wielu przypadkach powiększy jego rozmiar niż w przypadku chwilowego uszczerbku. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać poniesione straty nie jedynie fizyczne, lecz również psychiczne. Dodatkowo należy pamiętać, że pokrzywdzonemu jest wypłacane jednorazowe zadośćuczynienie pomimo doznania zarówno krzywd fizycznych jak i psychicznych.

Projekt PZU – rower zamiast auta

W obecnych czasach coraz częściej chwali się zdrowy styl życia, który oparty jest na aktywnym sposobie spędzania czasu np. jazdę na rowerze. Pomysł ten podłapało towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które zaproponowało swoim klientom posiadającym polisę Assistance rower zamiast auta zastępczego w przypadku szkody komunikacyjnej. Pomysł jest o tyle innowacyjny, że klient zamiast auta zastępczego na kilka dni odbiera rower na własność, który może mu służyć latami. Projekt ma wprawdzie dwie kluczowe wady, które mogą zepsuć cały pomysł. Pierwsza to brak dobrej bądź znacznie średnia jakość infrastruktury rowerowej w polskich miastach nawet tych dużych jak Kraków bądź Warszawa. Drugi to stan powietrza w wybranych miejscowościach, który efektywnie utrudnia przebywanie na „świeżym” powietrzu. Należałoby jednak pamiętać, że auta zastępcze należą się każdemu pokrzywdzonemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy, jeśli pojazd jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania, a poszkodowany ma tylko jeden samochód.

Na jaki czas auto zastępcze?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się samochód zastępczy, jeśli jest on niezbędny do normalnego funkcjonowania, niezależnie od tego czy będzie on poświęcony na cele prywatne albo w związku z kontynuowaną działalnością gospodarczą np. szkoła jazdy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych próbuje obchodzić obowiązek zwrotu wydatków za wynajmowany samochód. Na jaki okres poszkodowany może wziąć samochód zastępczy? W przypadku szkody częściowej na czas rzeczywistego terminu naprawy, jednak wiele towarzystw stara się obniżyć czas naprawy, który w wielu przypadkach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W przypadku szkody całkowitej pokrzywdzony może dostać zwrot za wynajem samochodu za okres, w którym prawdopodobne jest kupienie przez niego samochodu o zbliżonej wartości co zniszczony. Jednak nie dłużej aniżeli do dnia zapłaty odszkodowania. Auto zastępcze z OC sprawcy czasami ciężko osiągnąć samemu zatem warto zwrócić się do stosownej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się tym problemem.

Odszkodowania za dziurę w jezdni

Okres zimy to sezon ośnieżonych, oblodzonych chodników i dziur powstałych na drodze ze względu na zmianę temperatur. Zarządcy dróg oraz chodników powinni dbać o nie w sposób prawidłowy. Do zadań zarządu należy utrzymywanie w właściwym stanie technicznym nawierzchni oraz chodników, zapobieganie niszczeniu dróg, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych oraz zabezpieczających, a dodatkowo zrealizowania regularnych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. W okresie zimowym jednak zapewnienie bezpieczeństwa nie jest dopuszczalne przez cały czas dlatego także nie zawsze możemy dochodzić swoich racji, w towarzystwie ubezpieczeniowym w związku ze stratą. Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę, że do powstania winy muszą wystąpić pewne przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić szkoda (tj. zniszczenie felgi w samochodzie lub złamanie kończyny, w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku). Po drugie musi zajść zaniedbanie na skutek którego powstała szkoda, tj. w efekcie zaniedbań zarządcy powstał ubytek w jezdni albo chodnik jest nieodśnieżony. Po trzecie musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zaniedbaniem, jak zniszczenie felgi w samochodzie ze względu na wjechanie w dziurę. Odszkodowanie za dziurę w jezdni może być spieniężone jedynie jeżeli zaistnieją wszelkie trzy równocześnie.

Biuro odszkodowań – jak wybrać

W pojedynkach z towarzystwem ubezpieczeniowym szczególnie często poszkodowany się poddaje gdyż nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Wielu z nas nie ma stosownej wiedzy z zakresu prawa, aby móc osobiście walczyć o odpowiednie odszkodowanie. Dlatego tak znaczące jest znalezienie odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nam rozwiązać problem. Czym kierować się podczas jej wyboru? Bowiem na rynku istnieje sporo kancelarii odszkodowawczych w pierwszej chwili nie wiemy czym mamy się kierować. Najistotniejszy jest profesjonalizm oraz obecność wykwalikowanych pracowników w dziale prawnym. Szczególnie znaczące jest by kancelaria miała sposobność reprezentowania swoich klientów przed sądem, a nie tylko wysłała do sądu odwołanie. Do jakiejkolwiek sytuacji pracownicy kancelarii powinni podchodzić indywidualnie, uważnie ustalić poprawność dokumentów, zgodność zapisów, zamieszczonych w pismach od towarzystwa ubezpieczeniowego, z prawem. Biuro odszkodowań powinno pracować rzetelnie, mieć wielkie doświadczenie oraz profesjonalny zespół pracowników.

Czy można ubezpieczyć się od wojny

Ostatnie wydarzenia na scenie międzynarodowej, powiązane z konfliktami między Rosją, a krajami na bliskim wschodzie wywołują wątpliwości co do bezpieczeństwa i wskazują na coraz większe niebezpieczeństwo zaostrzeniem konfliktów. Powstaje pytanie czy można ubezpieczyć się od wojny? Jest ona definiowana jako wydarzenie losowe, od którego ubezpieczony jest niezależny jak klęski żywiołowe tj. pożar, powódź, wichura. Towarzystwa ubezpieczeniowe jednak zastrzegają, że mogą zagwarantować ochronę ubezpieczonemu na wypadek działań wojennych, jednak tylko w przypadku jeśli sytuacja wystąpi za granicą, a jednocześnie wydarzy się to na lotnisku, w sklepie albo innym miejscu, które postrzegane było za bezpieczne. Ubezpieczony nie może brać udział w marszach, paradach czy innych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo. W takim przypadku może nastąpić odmowa odszkodowania. Co w przypadku gdy wojska obcego państwa wstąpią do Polski? Towarzystwa ubezpieczeniowe jednogłośnie przyznają, że nie ma zdolności wyliczenia szkód, gdyż wojna jest zbyt nieprzewidywalna, nie da się obliczyć czasu jej trwania ani wielkości zniszczeń.

Kiedy towarzystwo może odmówić wypłacenia odszkodowania

Autocasco, odmiennie AC, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych jak samochody albo motory od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie ma na celu ochronę pojazdu przed zepsuciem pojazdu, jego kradzieżą albo uszkodzeniem. Wedle wszystkich warunków ubezpieczenia właściciel samochodu nie jest chroniony we wszystkich przypadkach. Niezmiernie często zdarza się, że ze względu na zlekceważenia ze strony posiadacza pojazdu albo kierowcy odszkodowanie, w wyniku szkody, nie jest opłacane. Bardzo często jest to związane choćby z nieświadomym pozostawieniem kluczyków lub dokumentów w samochodzie. Jednak według wyroków Sądu Najwyższego istnieją pewne przesłanki, że pomimo pozostawienia kluczyków w środku samochodu, poszkodowanemu należy się ubezpieczenie. Szczególnie jeśli zadbał on dostatecznie o ubezpieczenie samochodu jak strzeżony parking albo garaż. Należałoby wiedzieć że w przypadku jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam wydania odszkodowania oc albo ac wcale nie jesteśmy na straconej pozycji. Wystarczy skontaktować się z wystarczającą kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam zlikwidować problem.

Likwidacja szkody – jak wygląda proces

Doświadczając wypadku nie zawsze wiemy jak wygląda proces kasacji szkody z oc sprawcy i pozyskania odszkodowania oc. W pierwszej serii należy określić wszystkie czynniki wydarzenia. Jeśli dokładnie wynika kto jest sprawcą wypadku, a jego uczestnicy nie są ranni lub zabici wystarczy spisanie dobrego oświadczenia. Jednak w innym przypadku należy wezwać policję. Pokrzywdzony powinien zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę oc. Można to dokonać samodzielnie w placówce bądź w za pomocą formularzy internetowych. Warto pamiętać, że nie należy zabierać się za naprawę samochodu przed wizytą rzeczoznawcy, który musi ocenić jakie poniesiono straty. W tym momencie mamy jeszcze szansę wyboru formy w jakiej zamierzamy uzyskać pieniądze. Możemy dostać je wg kosztorysu oraz wykonać naprawę we własnym zakresie bądź rozliczać się wg faktur za renowację samochodu. Naprawa we własnym zakresie jest wyjściem dużo prostszym ponieważ nie musimy przedstawiać wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi. Jesteśmy w stanie również osiągnąć wcześniej odszkodowanie.

Zakres ochrony OC

Każdy z nas ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, aczkolwiek nie każdy zadaje sobie pytanie jaki jest poziom ochrony tego ubezpieczenia. Dużo z nas po prostu idzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupuje polisę i stara się aby nie wyrządzić nikomu straty w obawie o swoje zniżki. Sporo agentów nie podaje pełnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC, a jest to potrzebne nie tylko w przypadku jeśli jesteśmy sprawcą szkody, lecz dodatkowo jeżeli ulegniemy wypadkowi czy kolizji wywołanemu przez osobę trzecią. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego kierowcy, który wyrządził szkodę jadąc samochodem, wychodząc z niego czy załadowując go. Co istotne szkoda związana z ruchem pojazdu uwzględnia też szkodę powstałą wskutek parkowania czy postoju auta. Sprawcą wypadku może być nie tylko właściciel auta, lecz także np. złodziej gdy samochód pozostanie kradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel również odpowiada za spłatę odszkodowania oc z polisy wykupionej przez posiadacza pojazdu.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia

Sporo z nas nie odróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania, a według polskich przepisów są to dwa kompletnie rozmaite pojęcia. Zadośćuczynienie jest definiowane przez kodeks cywilny jako wyrównanie pieniężne szkody niemajątkowej. Poszkodowany w wypadku samochodowym może domagać się go w rezultacie obrażenia ciała bądź rozstroju zdrowia. Wedle zmian, dzięki którym wystąpiła nowelizacja kodeksu cywilnego zadośćuczynienia może domagać się ponadto rodzina pokrzywdzonego, który umarł w wyniku wypadku bądź rozstroju zdrowia powstałego w jego skutek. Odszkodowanie jednak polega na kompensacie pieniężnej lub przywróceniu rzeczy do stanu sprzed szkody, przy czym wybór należy bezpośrednio do pokrzywdzonego. Należałoby wspomnieć, że odszkodowania po wypadku mogą opłacać szkody, które rzeczywiście zostały poniesione jak także zatracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać jeśli nie fakt, że szkoda została wyrządzona. Należałoby wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc jeżeli planujemy zdobyć odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Odpowiednio skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, gdzie pomoże nam cały zespół fachowców.